Xây dựng người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh luôn vận động hội viên không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; năng động, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế, xã hội; rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.


Hội LHPN tỉnh có 12 Hội LHPN huyện, thành phố; 3 đơn vị lực lượng vũ trang trực thuộc; 217 tổ chức hội cơ sở phụ nữ xã, phường, thị trấn và 13 tổ chức cơ sở khác, với tổng số trên 246.400 hội viên. Hằng năm, bằng nhiều hình thức, Hội đã chỉ đạo các cấp hội chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Trong đó, ứng dụng công nghệ để định hướng, cung cấp thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giúp hội viên, phụ nữ vững vàng, cảnh giác trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

           


Tham quan gian hàng nông sản của phụ nữ trưng bày tại Đại hội Hội Phụ nữ Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026.

           

Bà Bùi Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hội thường xuyên phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Tạo động lực cho phụ nữ khối CNVC - lao động rèn luyện phẩm chất của người phụ nữ hiện đại, trách nhiệm trong công việc, tác phong công nghiệp, sáng tạo, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp phụ nữ khối nông thôn tự tin, sáng tạo áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao mức sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.

           

Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo tổ chức trên 400 lớp xóa mù chữ cho hơn 12.000 chị và gần 20 lớp sau biết chữ cho gần 400 phụ nữ. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã là 21,5%; cấp ủy cấp huyện 22,3% và cấp tỉnh là 20,75%; có hơn 1.400 nữ quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hiện, toàn tỉnh có gần 400 chị có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư; 23 chị được cấp bằng lao động sáng tạo; 55 chị là nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sỹ ưu tú.

           

Bà Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mộc Châu, thông tin: Trong những năm qua, phụ nữ trong huyện luôn nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

           

Bên cạnh đó, Hội đã triển khai các chương trình vốn phụ nữ nghèo; vốn sốt rét; vốn thủy sản; vốn VAC. Hội phụ nữ cấp cơ sở hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh dịch vụ nhỏ. Từ năm 2020 đến nay, đã có gần 60.000 lượt phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao kiến thức về khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh; hỗ trợ trên 260 hội viên khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đó, Hội còn nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hàng chục nghìn gia đình hội viên vay vốn phát triển sản xuất.

           

Bà Hoàng Ngọc Ngân, Chủ tịch Hội LHPN Mai Sơn, chia sẻ: Qua các hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp, có nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia thành viên các doanh nghiệp, hợp tác xã có thương hiệu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, VietGAP.  Trong đó, 2 sản phẩm do phụ nữ tham gia làm chủ đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao, gồm: Mô hình trai lấy ngọc và sản phẩm Thanh long sấy dẻo; 13 sản phẩm do phụ nữ làm chủ đạt tiêu chuẩn VietGAP... góp phần giúp hội viên từng bước thay đổi tư duy sản xuất; tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên để trao đổi kinh nghiệm và hợp tác liên kết phát triển sản xuất...

           

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua: “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, gắn với xây dựng người phụ nữ Sơn La “Đoàn kết, nhân ái, thân thiện, sáng tạo, khát vọng vươn lên”, có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Tìm kiếm theo ngày