Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu

Ngày 13 tháng 05 năm 2022

Với mục đích xây dựng hình ảnh con người Mộc Châu phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần, đậm đà bản sắc dân tộc, những năm qua, huyện Mộc Châu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thi đua thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu”. Mỗi người dân đều thân thiện, mến khách, giữ bản sắc văn hóa dân tộc, để các du khách khi đến Mộc Châu đều cảm thấy ấn tượng, hấp dẫn và mong muốn được trở lại.Giáo viên Trường tiểu học Chiềng Sơn tuyên truyền cho học sinh về văn hóa con người Mộc Châu trong giao tiếp ứng xử.


Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, nhân rộng những truyền thống văn hóa tốt đẹp, xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu gắn với phát triển kinh tế du lịch được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch Mộc Châu theo hướng bền vững. Huyện Mộc Châu đã lựa chọn một số lễ hội và sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc để phục dựng và tổ chức tại các bản, tiểu khu gắn với các hoạt động hưởng ứng du lịch, quảng bá văn hóa Mộc Châu do nhân dân bản địa trực tiếp thực hiện, như lễ hội Hết Chá, xã Đông Sang; lễ hội Cầu mưa, xã Mường Sang... Đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, từ gia đình đến cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Qua đó, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, hình thành nét văn hóa, thói quen ứng xử văn minh, lịch sự, tự tin, thân thiện cho người Mộc Châu, xây dựng hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp và niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp và du khách khi đến Mộc Châu.


Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mộc Châu, cho biết: Phòng đã xây dựng, tham mưu cho UBND huyện ban hành Bộ Quy tắc ứng xử “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu” với những quy định về chuẩn mực ứng xử của tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân sinh sống, học tập trên địa bàn huyện; từng bước xây dựng, hình thành ý thức tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy tắc chung của cộng đồng; hình thành thói quen, chuẩn mực, nét đẹp văn hoá con người Mộc Châu.


Hằng năm, huyện Mộc Châu đều tổ chức Hội thi tìm hiểu Phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu” tại các trường học. Nội dung thi tập trung vào việc giao tiếp ứng xử; văn hóa tham gia giao thông; trong sản xuất, kinh doanh; các nơi công cộng và quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Qua đó, giáo dục học sinh kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tình yêu quê hương đất nước, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường.


Tại Trường tiểu học Chiềng Sơn, Nhà trường đã tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu” thông qua việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh trong trường học với các tiêu chí rèn luyện phù hợp với các em học sinh, trong đó đề cao yếu tố thân thiện, gắn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Thầy giáo Quách Công Cường, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Các em rèn luyện tác phong tự giác, tự lập, thân thiện, biết yêu thương chia sẻ. Nhờ đó, giữa học trò với giáo viên, giữa học trò với nhau, tất cả đều giữ một mối quan hệ thân thiết, gắn bó.


Em Hoàng Thu Thùy, học sinh lớp 5CV, Trường tiểu học Chiềng Sơn, cho biết: Thông qua Hội thi tìm hiểu Phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu” giúp chúng em rèn luyện kỹ năng trong giao tiếp ứng xử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó có nhận thức đúng, suy nghĩ, tình cảm, hành vi tốt đẹp, ứng xử lành mạnh, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.


Phong trào xây dựng văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bản, khu phố cũng phát triển sâu rộng. 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy chế làm việc, xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử văn minh tại nơi làm việc, củng cố và nâng cao kỷ cương, nền nếp nơi công sở, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu, nâng cao hiệu quả công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các bản, khu phố trên địa bàn huyện đều xây dựng các quy ước, hương ước; tuyên truyền người dân giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước tiếp cận và mở các loại hình dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, để quảng bá về mảnh đất, con người và văn hóa Mộc Châu đến với du khách.


Ông Mùa A Lu, Trưởng bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, cho biết: 197 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống nơi đây đều giữ những nét văn hóa độc đáo trong sinh hoạt của dân tộc mình, đã tạo lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Nhằm để lại ấn tượng với du khách đến đây, Ban quản lý bản đã tuyên truyền người dân vệ sinh nhà cửa, làng bản, trồng các loại cây, hoa tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” và phối hợp tổ chức tập huấn cho người dân kỹ năng giao tiếp trong phục vụ khách du lịch, đón tiếp và phục vụ khách lưu trú tại nhà, hướng dẫn tham quan cho khách du lịch.


Những kết quả bước đầu là tiền đề, động lực để trong thời gian tới, huyện Mộc Châu tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu”; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, con người... góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; xây dựng hình ảnh, ấn tượng đẹp về con người Mộc Châu đối với khách du lịch trong và ngoài nước.


Nguyễn Duyên (Trường Chính trị tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày