Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp năng động, sáng tạo, hợp tác và phát triển

Ngày 09 tháng 10 năm 2019

Cùng với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cả nước, các doanh nghiệp tỉnh ta cũng không ngừng phát triển cả về số lượng, quy mô, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 2.552 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 33.000 tỷ đồng, là lực lượng quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục nghìn lao động địa phương, tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.


Hoàng Chí Thức

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

 

 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý III/2019.

Ảnh: TS


Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, những năm qua, tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công, Luật Đất Đai, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Hợp tác xã... tạo hành lang pháp lý, bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh và các huyện thành phố; công khai, minh bạch trong thực hiện dịch vụ công, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thành lập doanh nghiệp, thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong việc thụ hưởng các chính sách và tiếp cận các nguồn lực đầu tư. Các ngành chức năng của tỉnh đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Bên cạnh đó, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ các hoạt động khuyến công, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ở vùng nông thôn. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng, quy mô, lĩnh vực kinh doanh, hoạt động hiệu quả, góp phần huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; hằng năm, các doanh nghiệp đóng góp gần 65% số thu ngân sách trên địa bàn.


Xuất phát từ nguyện vọng của các doanh nghiệp về việc liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 3/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (SBA). Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khi mới thành lập, SBA chỉ có 50 hội viên, đến nay SBA đã có 10 chi hội doanh nghiệp trực thuộc ở các huyện, thành phố và 3 tổ chức hội thành viên, là Câu lạc bộ nữ doanh nhân, Hội cà phê Sơn La và Hiệp hội Du lịch tỉnh, với tổng số 693 hội viên, trong đó 602 hội viên là doanh nghiệp và 91 hội viên là HTX.


Sau 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, SBA đã không ngừng phát huy vai trò là tổ chức đại diện, “cầu nối” giữa doanh nghiệp với chính quyền và cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tham gia ý kiến, tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển. Đồng thời, SBA luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh. Hằng năm, Thường trực Hiệp hội tham gia đầy đủ các hội nghị, phiên họp do tỉnh và các sở, ngành tổ chức, để nắm bắt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chấp hành thực hiện. SBA thường xuyên tổng hợp tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nguyện vọng của các hội viên để phản ảnh với các cấp lãnh đạo; phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khảo sát ý kiến từ các doanh nghiệp để kiến nghị với tỉnh trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tham gia ý kiến phản biện trong việc xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp; tham gia phổ biến và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của các doanh nghiệp. SBA thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư, tìm kiếm đối tác cho các doanh nghiệp hội viên thông qua tổ chức các sự kiện, như: hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm; phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, đăng ký, bảo vệ và quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu. Bên cạnh đó, SBA  tổ chức tuyên truyền vận động, tư vấn cho các doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh doanh; thực hiện liên kết, hợp tác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm để cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, SBA còn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, VCCI tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế toán doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động... Tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên tham quan học tập, giao lưu với các Hiệp hội Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia các diễn đàn kinh tế, các tổ sự kiện do các cấp tổ chức; phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm gắn với quảng bá tiềm năng và cơ chế đầu tư tại địa phương. Bên cạnh đó, SBA đã tích cực tuyên truyền vận động các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, từ khi thành lập đến nay, SBA đã huy động hàng chục tỷ đồng đóng góp của các hội viên để hỗ trợ xây dựng trường, lớp học, nhà tình thương, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ chương trình biển đảo quê hương, tặng quà các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới.


Với mục tiêu xây dựng cộng đồng doanh nghiệp năng động, sáng tạo, hợp tác và phát triển; phát huy vai trò là trung tâm kết nối, tổ chức đại diện và "cầu nối" giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực sự trở thành tổ chức xã hội tập hợp các doanh nghiệp hội viên, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Một số hình ảnh hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp

 


Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La đầu tư phát triển dịch vụ du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La tại Quỳnh Nhai.

 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thăm, tặng quà xã Pá Lông (Thuận Châu).

 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất.

 

Công ty TNHH Hà Hường đầu tư dây chuyền sửa chữa, bảo dưỡng ô tô hiện đại.

 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thao chào mừng Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tìm kiếm theo ngày