Xã Hua La giữ vững các tiêu chí nông thôn mới

Ngày 27 tháng 06 năm 2019

Sau khi cán đích nông thôn mới vào tháng 12 năm 2018, xã Hua La (Thành phố) vẫn không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, để nông thôn nơi đây có thêm diện mạo mới.Một góc trung tâm xã Hua La.


Bức tranh nông thôn xã Hua La có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ xóm được bê tông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được xây mới khang trang, sạch đẹp; thu nhập bình quân đạt 29 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm đạt tỷ lệ 92%; tỷ lệ hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giảm còn 2,12%, không còn nhà tạm, nhà dột nát; 100% bản được công nhận an toàn về an ninh trật tự; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được cải thiện, nâng cao.


Anh Lèo Văn Hương, Trưởng bản Co Phung, xã Hua La (Thành phố) phấn khởi nói: Trước đây, xã chưa có đường bê tông đi lại buôn bán cũng rất khó, các cháu đi học cũng vất vả. Từ khi thực hiện chương trình nông thôn mới, cả xã nói chung và bản của chúng tôi có nhiều đổi thay, cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt, bà con ai cũng phấn khởi làm ăn. 


Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, xã đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cụ thể từng tháng, quý, phù hợp với từng tiêu chí, từng địa bàn; có đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong xã chung sức giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp công, góp tiền, hiến đất tu sửa, sửa chữa đường giao thông, sân thể thao và các công trình khác. Tiêu chí về môi trường cũng được xã đặc biệt quan tâm, vì đây là một tiêu chí khó giữ do phụ thuộc nhiều vào ý thức người dân. Xã đã giao cho các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn đường làng, ngõ, xóm xanh, sạch, đẹp; triển khai cam kết tới các hộ gia đình phụ nữ về bảo đảm 3 sạch, gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Nhờ vậy, đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào cuộc sống.


Đồng chí Lèo Văn San, Bí thư đảng ủy xã Hua La, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã cho biết: Xã Hua La không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tăng cường công tác quản lý, rà soát và điều chỉnh quy hoạch về sản xuất, quy hoạch về xây dựng nhà và các công trình khác. Trong 6 tháng đầu năm 2019, xã đã hoàn thành việc cắm mốc điều chỉnh quy hoạch khu dân cư, tiếp tục củng cố tiêu chí giao thông, ban hành quy chế quản lý đường giao thông nông thôn tại các bản để bảo dưỡng tu sửa, quản lý sử dụng hiệu quả. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập của người dân. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, vân động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích đất. Trong đó, tập trung chủ yếu vào kinh tế vườn; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật... góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.


Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã Hua La tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố Sơn La.


Tìm kiếm theo ngày