Việc học và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên

Những năm qua, việc tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sông Mã đã được triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đoàn thể, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, liên tục và tự giác của mỗi người, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                


Người dân xã Chiềng Cang phát triển trồng nhãn đem lại nguồn thu nhập ổn định.

           

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Sông Mã đã tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo từng chuyên đề; xây dựng kế hoạch làm theo và đạt được những kết quả rõ nét. Sự nêu gương, tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên cho đến mỗi người dân đã được nêu cao; tác phong công tác được đổi mới, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng lề lối làm việc khoa học, sáng tạo, hiệu quả. Nhờ đó, có nhiều điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực được ghi nhận, đánh giá cao.

           

Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Sông Mã đã lựa chọn và chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá cụ thể theo từng năm. Năm 2021, Ban Thường vụ huyện ủy lựa chọn 3 nội dung đột phá, gồm: Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh gắn với đẩy mạnh việc sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản trên địa bàn huyện Sông Mã; lãnh đạo nâng cao chỉ số cải cách hành chính huyện Sông Mã; lãnh đạo huy động các nguồn lực xóa nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó, công tác cải cách hành chính được xem là nội dung quan trọng và là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

           

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Sông Mã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp huyện, xã nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp để kịp thời điều chỉnh. Đến nay, 19/19 xã, thị trấn đã ứng dụng phần mềm một cửa tại Bộ tiếp nhận và trả kết quả. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện không phát sinh phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính đang thực hiện.

           

Là một trong những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ xã Mường Sai đã phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng ủy xã, các chi bộ, đảng viên trong xã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

           

Việc học và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Sông Mã. Thực hiện theo lời Bác Hồ dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, ông Lò Văn Hỏi, xã Chiềng Khương, đã hiến 315 m² đất vườn của gia đình cho Trường Mầm non Hoa Hồng để xây dựng lớp học. Ngoài ra, ông còn tình nguyện hiến 70 m² đất và đóng góp 1,5 triệu đồng để làm đường liên bản. Những việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa của ông đã nhận được sự đánh giá cao của chính quyền địa phương và nhân dân trong xã.

           

Ông Lò Văn Hỏi chia sẻ: Trước kia bản không có đất để dựng lớp học cho các cháu, phụ huynh phải đưa các cháu đi học xa, không thuận tiện và mất an toàn giao thông. Thấy vậy, tôi đã bàn bạc với gia đình hiến đất cho bản, cho trường để xây dựng lớp học cho các cháu được đi học gần hơn.

           

Đồng chí Thào A Sử, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Sông Mã, thông tin: Thời gian tới, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó, chú trọng giải quyết kịp thời những bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hằng năm. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội.

           

Những kết quả trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Sông Mã đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quê hương Sông Mã ngày một phát triển.

Tìm kiếm theo ngày