Vân Hồ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Thời gian qua, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở; giúp người dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 

 

Tổ hòa giải bản Suối Lìn, xã Vân Hồ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân.

 

Được tiếp xúc với những người làm công tác tuyên truyền pháp luật và hòa giải ở cơ sở mới hiểu được những vất vả của công việc “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Ông Bàn Văn Sìn, làm tổ trưởng tổ hòa giải bản Suối Lìn, xã Vân Hồ từ năm 2005 đến nay, ông luôn tích cực tuyên truyền pháp luật cho người dân trong bản, hòa giải thành công nhiều vụ việc. Ông Sìn chia sẻ: Muốn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các hòa giải viên phải thường xuyên tìm hiểu thêm kiến thức pháp luật, nhất là những bộ luật liên quan đến các sự việc thường gặp, như: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai để tuyên truyền, giải thích cho người dân. Bên cạnh đó, hòa giải viên cần sự kiên trì, nhiệt tình và trợ giúp đỡ người dân; cùng với cấp ủy, chính quyền và bà con xây dựng quy ước, nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

 

Hằng năm, xã Vân Hồ đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân; tổ chức triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật gồm 11 thành viên hiện đang công tác tại Đảng ủy, HĐND, UBND xã để sẵn sàng giải đáp pháp luật, hướng dẫn, tư vấn áp dụng pháp luật vào cuộc sống; kiện toàn 14 tổ hòa giải tại 14 bản, tiểu khu. Đây là những người có năng lực ở xã, ở các bản, tiểu khu được trải qua các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động và đã được bồi dưỡng kiến thức về pháp luật. Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con thông qua nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: Tổ chức hội nghị triển khai, lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt hằng tháng, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề của các đoàn thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền Bộ Luật dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ... Đồng thời, duy trì việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của bản; tổ chức cho hơn 2.200 hộ ký cam kết không vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện 14/14 bản, tiểu khu có quy ước thực hiện pháp luật. Ngoài ra, lực lượng công an xã còn xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật cho 150 đối tượng đặc thù, trong đó, tuyên truyền cho đối tượng đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.

 

Bà Mùi Thị Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khai thác, tìm hiểu thông tin về chính sách, pháp luật của cán bộ và nhân dân. Xã luôn duy trì việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật với hơn 200 đầu sách, chủ yếu là các luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, sách hướng dẫn nhân dân trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế. Tủ sách pháp luật được bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; hạn chế đơn thư khiếu nại, phản ánh kiến nghị vượt cấp của công dân. Đặc biệt, thời gian này, xã đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, giúp người dân nâng cao hiểu biết về nguy cơ, tác hại cũng như cách phòng tránh dịch bệnh; vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường khu vực sinh sống; thực hiện ăn chín, uống sôi; vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc nơi đông người.

 

Từ việc quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày