Vân Hồ: Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

Trong năm 2018, huyện Vân Hồ có 95% số trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh; 100% trẻ dưới 6 tuổi được phát thẻ BHYT; 48 trẻ em khuyết tật được hưởng chính sách chăm sóc đặc biệt.


 

Cán bộ Trạm Y tế xã Lóng Luông (Vân Hồ) khám sức khỏe cho trẻ em.


Trong năm, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em... Đồng thời, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong huyện ủng hộ quỹ Bảo vệ trẻ em trên 90 triệu đồng.


A Trứ (CTV)

Tìm kiếm theo ngày