Vân Hồ: Diễn tập phòng thủ cụm xã Tô Múa, Chiềng Khoa, Mường Men năm 2018

Ngày 05 tháng 10 năm 2018

Ngày 4/10, huyện Vân Hồ đã tổ chức diễn tập phòng thủ cụm xã Tô Múa, Chiềng Khoa, Mường Men năm 2018.Lãnh đạo huyện Vân Hồ tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong cuộc diễn tập.


Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, chuyển xã vào các trạng thái tình trạng quốc phòng - an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2, tổ chức, chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ. Do chuẩn bị tốt mọi phương diện, cuộc diễn tập đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị vũ khí. Qua diễn tập, góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh…


Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập đã đánh giá cuộc diễn tập đạt loại giỏi. Nhân dịp này, UBND huyện Vân Hồ tặng Giấy khen 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Tìm kiếm theo ngày