Vân Hồ: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lóng Luông, Chiềng Yên và Chiềng Xuân năm 2019

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

Ngày 8/10, tại xã Lóng Luông (Vân Hồ), Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Vân Hồ đã chỉ đạo 3 xã Lóng Luông, Chiềng Yên và Chiềng Xuân tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019.


 

  UBND huyện Vân Hồ tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Ảnh: Sa Vy (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, với sự tham gia của lực lượng dân quân, công an và y tế của 3 xã. Giai đoạn 1, chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2, tổ chức, chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, nhận mệnh lệnh điều chỉnh sang các phương án, kế hoạch các cấp chuẩn bị công tác chiến đấu; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu phòng thủ, trung đội dân quân cơ động xã tiến hành chiến đấu tập kích vào tổ tuần tra địch tại bản Suối Bon, xã Lóng Luông.


Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, trình độ công tác tham mưu cho các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh…


Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Vân Hồ đánh giá xếp loại giỏi. Nhân dịp này, UBND huyện Vân Hồ đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập.

Tìm kiếm theo ngày