Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết công vụ

Ngày 22 tháng 01 năm 2020

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và các hoạt động công vụ tại địa phương, huyện Yên Châu chú trọng đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hành chính, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin từ huyện đến xã, tập trung hướng mạnh về cơ sở...

 

 

Cán bộ xã Chiềng Pằn ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu của người dân.

 

Đến thời điểm hiện tại, 100% số cán bộ công chức, viên chức của huyện Yên Châu sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước hoàn thiện dưới dạng điện tử đạt trên 90%; 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Các cơ quan đơn vị đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đơn vị. Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, cán bộ công chức viên chức cũng dễ dàng hơn trong trao đổi thông tin, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân dưới dạng thư điện tử, góp phần cải cách hành chính, giảm văn bản giấy tờ, tăng cường tính đồng bộ của các ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí thực hiện. Bên cạnh đó, huyện còn chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa chủ trì nâng cấp trang thông tin điện tử http://yenchau.sonla.gov.vn, cung cấp dịch vụ công, thông tin mọi mặt hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn, đưa công nghệ thông tin hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành...

 

Trên địa bàn huyện, xã Viêng Lán là địa phương điển hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, 100% cán bộ được trang bị và tự trang bị máy tính cá nhân để làm việc. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ các đoàn thể được tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được bố trí ở nơi thuận tiện nhất, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc, như: Bàn quầy, máy tính, máy in, điện thoại, tủ đựng tài liệu... Ngoài ra, xã còn ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng công chức. Trong năm 2019, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 1.321 lượt giao dịch (chứng thực bản sao từ bản chính 978 trường hợp; chứng thực chữ  ký 131 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 212 trường hợp).

 

Xác định giao tiếp giữa chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch là yếu tố quan trọng xây dựng chính quyền hiện đại, UBND huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 404 thủ tục hành chính cấp huyện và 67 thủ tục hành chính cấp xã thuộc các lĩnh vực: Công thương, giáo dục, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, lao động - thương binh và xã hội, nội vụ, nông nghiệp và PTNT... Trong đó, 16 thủ tục đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Nhờ ứng dụng thông tin trong giải quyết công việc, Yên Châu đã có nhiều tiến bộ với việc duy trì công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính một cửa, việc đăng tải thường xuyên các thông tin liên quan trên trang điện tử giúp cho người dân nắm bắt được kết quả giải quyết công việc của huyện. Trong năm 2019, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 58.313 hồ sơ; giải quyết 57.952 hồ sơ; 285 hồ sơ đang giải quyết thuộc các lĩnh vực tài chính - kế hoạch, lao động - thương binh và xã hội - thuế, kinh tế và hạ tầng, công an, nội vụ...

 

Yên Châu được xếp vị trí thứ 2 trong số 12 huyện, thành phố của tỉnh năm 2019 về cải cách hành chính, đây là kết quả rất đáng khích lệ của địa phương còn nhiều khó khăn. Phát huy kết quả đã đạt được, Yên Châu tiếp tục đầu tư, nâng cấp đồng bộ các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung, tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu của các ngành, địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng truyền dẫn, đường cáp quang tới 100% xã, bản trên địa bàn; nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức cấp xã, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn huyện.

Tìm kiếm theo ngày