Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

Ngày 29 tháng 06 năm 2020

Ngày 29/6, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Công an tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Tỉnh Đoàn, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Sơn La.

 

 

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020

 

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghiên cứu và tiếp thu những nội dung cơ bản về: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy; chủ quyền biển đảo, biên giới. 

 

Hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, các nội dung hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Tìm kiếm theo ngày