Tuổi trẻ Nặm Ét xung kích phát triển kinh tế

Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Thời gian qua, tuổi trẻ xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

 

ĐVTN xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) trao đổi kỹ thuật chăn nuôi gia súc nhốt chuồng.

 

Đoàn xã Nặm Ét hiện có 13 chi đoàn, với tổng số 285 ĐVTN. Những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn xã đã triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đến các chi đoàn trực thuộc. Riêng năm 2019,  ĐVTN trong xã đã đóng góp hàng trăm ngày công tham gia tu sửa các tuyến đường nội bản, nạo vét, khơi thông gần 2 km cống rãnh; thu gom và xử lý trên 600 kg rác thải. Đồng thời, duy trì các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh đường giao thông, các điểm trường, lớp học, nhà văn hóa bản; trồng mới gần 500 cây xanh ở khu vực trụ sở xã, xung quanh các trường học, nhà văn hóa... ĐVTN  còn đi đầu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; gương mẫu thực hiện hương ước, quy ước của bản, đặc biệt là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong ma chay, cưới hỏi... Năm 2019, đã có trên 70% gia đình đoàn viên được công nhận gia đình văn hóa.

 

Bên cạnh đó, Đoàn xã Nặm Ét đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Tuyên truyền, vận động ĐVTN áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phối hợp với cán bộ khuyến nông xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 75 gia đình ĐVTN vay trên 8 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó, đã có nhiều mô hình của ĐVTN đạt hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc của anh Lường Văn Vui, Bí thư Đoàn xã, thu nhập gần 100 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng của đoàn viên Quàng Văn Lả, Chi đoàn bản Nong, thu nhập gần 200 triệu đồng/năm; mô hình kinh tế tổng hợp VAC của đoàn viên Tòng Thị Hính, Chi đoàn bản Nong, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm... Các mô hình kinh tế trên đã và đang được nhân rộng trên địa bàn xã.

 

Thông qua các hoạt động xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ xã Nặm Ét đã phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đúng kế hoạch.

Tìm kiếm theo ngày