Tuổi trẻ Chiềng Mung chung sức xây dựng nông thôn mới

Ngày 21 tháng 02 năm 2020

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Chiềng Mung (Mai Sơn) đã triển khai nhiều hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

 

Gia đình đoàn viên Triệu Việt Phương, xã Chiềng Mung (Mai Sơn) thu hoạch mật ong.

 

Đoàn xã Chiềng Mung có 22 chi đoàn với 325 ĐVTN. Những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn xã đặc biệt chú trọng triển khai, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, như: Chỉ đạo các chi đoàn các bản đăng ký các công trình, phần việc của thanh niên; tham gia làm đường giao thông nông thôn, nhận bảo vệ các tuyến đường thanh niên tự quản, xây dựng các công trình công cộng, trồng cây xanh, duy trì vệ sinh đường nội bản vào thứ 7 hàng tuần; tu sửa hệ thống thủy lợi nội đồng, khơi thông các tuyến kênh mương, giúp bà con sản xuất; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất và góp ngày công lao động xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn... Chỉ tính trong năm 2019,  ĐVTN trong xã đã đóng góp hàng trăm ngày công tham gia tu sửa 13 km đường nội bản và 7 km đường giao thông, hơn 2 km kênh mương nội đồng; đào 60 hố rác cho các hộ dân tại các bản Xum, Nong Nái, Co Mỵ... Duy trì các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, ĐVTN đã tích cực vận động và hỗ trợ các hộ dân di dời chuồng nuôi gia súc, gia cầm ra xa nhà ở; tổ chức 3 đợt tình nguyện ra quân vệ sinh môi trường, trồng mới trên 300 cây xanh ở khu vực trụ sở xã, xung quanh các trường học, nhà văn hóa... Tổ chức làm điểm vui chơi cho trẻ em tại Trường Mầm non Chiềng Mung. Ngoài ra, ĐVTN còn luôn đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiên phong bài trừ các hủ tục lạc hậu; gương mẫu thực hiện quy ước của bản, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang...

 

Với phương châm “Thanh niên không để đói nghèo”, Đoàn xã Chiềng Mung đã triển khai thực hiện hiệu quả 2 phong trào: “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Theo đó, Đoàn xã đã phối hợp với cán bộ khuyến nông của xã tổ chức cho ĐVTN tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, vận động ĐVTN chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau vốn, con giống, kỹ thuật sản xuất... Từ đó, nhiều mô hình của ĐVTN đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở xã. Tiêu biểu, như: Mô hình trồng cây ăn quả của đoàn viên Nguyễn Thành Đô, Chi đoàn bản Phát, thu nhập 200 triệu đồng/năm; đoàn viên Triệu Việt Phương, Chi đoàn thôn Hoàng Văn Thụ, kinh doanh mật ong với thương hiệu “Mật ong Cao nguyên Nà Sản”, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; mô hình trồng cây ăn quả của đoàn viên Hoàng Văn Việt, Chi đoàn bản Hản, thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm...    

 

Với những đóng góp của ĐVTN, hiện nay, Chiềng Mung đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là động lực để ĐVTN xã Chiềng Mung tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao các hoạt động hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Mung hoàn thành mục tiêu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Tìm kiếm theo ngày