Tự hào trở thành chiến sĩ

Ngày 22 tháng 02 năm 2019
Đi giữa đường xuân lung linh nắng sớm

Tấp nập dòng người ngày hội tòng quân

Khắp các ngả đường rực rỡ cờ hoa

Vẫy chào thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Vinh dự tự hào trở thành chiến sĩ

Trang phục xanh trên mũ sáng ngời sao

Lý tưởng thanh niên đạt ước mơ cao

Bảo vệ bình yên quê hương, đất nước.

 

Vào quân đội được luyện rèn tiến bước

Bồi dưỡng kiến thức đánh giặc ngoại xâm

Sẵn sàng chiến đấu, biết dựa vào dân

“Bộ đội Cụ Hồ” ắt giành toàn thắng.


Lê Xuân Tăng (Sông Mã)

Tìm kiếm theo ngày