Trường THPT Co Mạ ra mắt CLB “ Bạn gái tiêu biểu” năm 2019

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

Ngày 23/5/2019, Trường THPT Co Mạ, huyện Thuận Châu đã tổ chức Lễ ra mắt CLB “Bạn gái tiêu biểu”.Một tiểu phẩm về giáo dục giới tính tại Lễ ra mắt CLB "Bạn gái tiêu biểu".


CLB “Bạn gái tiêu biểu” được thành lập với 50 thành viên, trong đó có 5 giáo viên và 45 học sinh. Đây là những nữ học sinh đang theo học tại trường, thuộc các gia đình sinh con một bề. Câu lạc bộ sẽ là nơi tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, trao đổi kinh nghiệm cũng như trang bị cho các em kiến thức về mọi mặt trong cuộc sống. Đặc biệt là những kiến thức về tâm sinh lý vị thành niên, tình bạn, tình yêu, cách phòng tránh các tệ nạn xã hội, HIV/AIDS; phòng tránh buôn bán phụ nữ, trẻ em; các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính...


Lễ ra mắt Câu lạc bộ đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên với các tiết mục là các tiểu phẩm, câu chuyện về vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới; phê phán về trọng nam kinh nữ, chọn giới tính… thu hút sự quan tâm của học sinh trong toàn trường, góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao sự hiểu biết cho lứa tuổi vị thành niên. 

Tìm kiếm theo ngày