Trung tâm Khuyến nông: Hội thảo mô hình sản xuất rau an toàn trái vụ năm 2019

Ngày 05 tháng 09 năm 2019

Ngày 4/9, tại xã Yên Sơn (Yên Châu), Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức Hội thảo mô hình sản xuất rau an toàn trái vụ năm 2019 cho hơn 50 đại biểu, đại diện các gia đình sản xuất, kinh doanh và HTX trên địa bàn.Cán bộ khuyến nông tỉnh và huyện Yên Châu trao đổi kỹ thuật trồng cà chua trái vụ.


Thực hiện Quyết định số 487/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện các chương trình mô hình khuyến nông nguồn vốn sự nghiệp kinh tế tỉnh năm 2019, trong đó có mô hình “sản xuất rau an toàn trái vụ” ở Yên Châu và Mộc Châu. Tại Yên Châu, đã xây dựng 5 ha mô hình sản xuất rau an toàn theo GAP cơ bản cho 4 hộ (1 ha mô hình sản xuất cà chua, 3 ha mô hình sản xuất bắp cải và 1 ha mô hình rau cải ăn lá).


Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cán bộ kỹ thuật kiểm tra, hướng dẫn các hộ tham gia chương trình chăm sóc rau theo quy trình kỹ thuật, như: phương pháp làm cỏ bằng tay; sử dụng phân bón an toàn; vệ sinh đồng ruộng; hạn chế thấp nhất sử dụng thuốc hóa học; các biện pháp tác động từng giai đoạn phát triển của cây rau, hạn chế sâu bệnh gây hại... làm cho người dân hiểu các tiến bộ KHKT mới, hướng sản xuất sản phẩm rau an toàn, chất lượng.

Hà Hòa

Tìm kiếm theo ngày