Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng cuối năm

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

Ngày 6/7, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức giao ban sơ kết nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.Chi cục Kiểm lâm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Từ đầu năm đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về lâm nghiệp; vận động người dân tham gia công tác bảo vệ và phát triển rừng. 6 tháng đầu năm, lực lượng kiểm lâm trong toàn tỉnh đã phối hợp mở 125 hội nghị cấp xã, bản với 7.162 lượt người tham gia. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2019; triển khai các giải pháp quản lý quy hoạch 3 loại rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng năm 2020; trình UBND tỉnh ban hành khung giá; tham mưu đề xuất kịch bản tăng trưởng lĩnh vực lâm nghiệp; tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo về rà soát quỹ đất lâm nghiệp cho việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển lâm nghiệp; phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kiểm tra các điểm biến động về diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng; tổ chức triển khai thực hiện một số hạng mục mang tính chất đặc thù phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.


Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chi cục tăng cường chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, triển khai công tác trồng rừng năm 2020; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng tận gốc; xây dựng đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030; trình UBND tỉnh phê duyệt khối lượng gạo hỗ trợ người dân thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát, xử lý việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép; quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày