Triển khai Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng

Ngày 13 tháng 09 năm 2018

Ngày 11/9, Sở Y tế đã tổ chức triển khai Dự án tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng tại tỉnh Sơn La. Tham dự có đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan, ban giám hiệu 22 trường THCS trên địa bàn Thành phố và huyện Thuận Châu.Triển khai Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng tại tỉnh Sơn La.


Dự án tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng tại tỉnh Sơn La được triển khai từ ngày 11/9/2018 đến hết tháng 3/2019 tại 14 trường THCS trên địa bàn Thành phố và 8 trường THCS tại Thuận Châu. Dự án do Tập đoàn Mécénat Servier tài trợ và tổ chức Helen Keller Interrnational (HKI) tại Việt Nam thực hiện. Dự án sẽ truyền thông kiến thức cho giáo viên, phụ huynh, học sinh về việc giữ gìn thị lực tốt cho các thành viên trong gia đình; đào tạo về sàng lọc thị lực cho nhân viên y tế, giáo viên trường học; khám sàng lọc thị lực, các bệnh về mắt cho học sinh; cấp kính; thi vẽ tranh tìm hiểu tật khúc xạ; khám phúc tra sau cấp kính. Trong thời gian thực hiện Dự án hơn 9.000 học sinh được khám sàng lọc thị lực, cung cấp miễn phí hoặc hỗ trợ giá mắt kính chất lượng cao; các em bị bệnh lý về mắt khác sẽ được hỗ trợ chuyển tuyến để điều trị.


Tìm kiếm theo ngày