Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn

Ngày 21 tháng 10 năm 2021

Trong 2 ngày (20 và 21/10), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ khó khăn về nhà ở tại các bản: Nong Pi, Cang Phiêng, Đứa, Lứa, Toong (xã Pi Toong); bản Kẻ, Mường Chiến (xã Ngọc Chiến).Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Vì Thị Hướng, bản Noong Pi, xã Pi Toong.


Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường La đã trao 40 triệu đồng/nhà (do Công ty cổ phần Tập đoàn SM tài trợ) hỗ trợ. Các nhà Đại đoàn kết có quy mô nhà cấp 4, đảm bảo đạt 3 tiêu chí: Nền cứng, khung cứng và mái cứng; diện tích sử dụng từ 53 - 90 m²; mái lợp proximăng hoặc lợp tôn; tổng kinh phí xây dựng từ 80 - 140 triệu đồng/nhà. (Ngoài số tiền được hỗ trợ, còn lại là do nhân dân trong bản và anh em họ hàng đóng góp, giúp đỡ).

Tìm kiếm theo ngày