Tổng kết năm thứ nhất dự án chuỗi rau Vân Hồ do phụ nữ làm chủ

Ngày 27 tháng 09 năm 2020

Ngày 25/9, UBND huyện Vân Hồ phối hợp với Ban quản lý Dự án bình đẳng giới (Dự án GREAT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm thứ nhất dự án chuỗi rau Vân Hồ do phụ nữ làm chủ.


 

Hội nghị tổng kết năm thứ nhất dự án chuỗi rau Vân Hồ do phụ nữ làm chủ.

Ảnh: Sa Vy (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)

 

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” do Chính phủ Australia tài trợ, tiểu dự án phát triển chuỗi rau VietGAP do phụ nữ Vân Hồ làm chủ được khởi động từ tháng 1/2019. Sau hơn 1 năm thực hiện dự án, đã có 95 thành viên tham gia với vai trò là thành viên HTX; diện tích rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trong 1 năm tăng từ 10 ha lên 25 ha. Sản lượng rau tăng thêm từ 400 - 500 tấn/năm, doanh thu của các hợp tác xã đạt từ 4 - 5 tỷ đồng/năm. Trong quá trình thực hiện các mô hình, Dự án GREAT đã hỗ trợ phát triển các dịch vụ sản xuất, kinh doanh rau; xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh. Bên cạnh đó, còn hỗ trợ các chuỗi sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thông qua các dự án hỗ trợ ngành chè, chanh leo, gai xanh, măng và gạo tẻ dâu…

 


Các đại biểu tham quan trưng bày sản phẩm rau VietGAP do phụ nữ Vân Hồ làm chủ.

Ảnh: Sa Vy (Trung tâm TT-VH huyện Vân Hồ)


Qua đánh giá cho thấy, Dự án GREAT là cơ hội để các tổ hợp tác sản xuất, HTX và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Vân Hồ tăng tính liên kết, tham gia trong các chuỗi nông nghiệp tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số và phát huy vai trò làm chủ của phụ nữ, thúc đẩy mối quan hệ bình đẳng giới trong cộng đồng.

Tìm kiếm theo ngày