Toàn tỉnh: Bê tông hóa gần 93 km đường giao thông nông thôn

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Từ đầu năm đến nay, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp vật liệu xây dựng, ngày công lao động, hiến đất để bê tông các tuyến đường giao thông nội bản, liên bản.


 

Tuyến đường liên bản Suối Háo, xã Hồng Ngài (Bắc Yên) được bê tông hóa.

 

Đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã bê tông hóa thêm 438 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài gần 93 km. Tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 66 tỷ đồng. Các tuyến đường đã đầu tư đưa vào sử dụng được các địa phương giao cho các tổ chức đoàn thể quản lý.

Tìm kiếm theo ngày