Tọa đàm báo cáo thành tích 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La

Ngày 11 tháng 09 năm 2018

Chào mừng kỷ niệm 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La (6/12/1989 - 6/12/2019), ngày 11/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Tọa đàm báo cáo thành tích 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba. Dự buổi Tọa đàm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Hội CCB tỉnh qua các thời kỳ.


 

Tọa đàm báo cáo thành tích 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La

 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo thành tích 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La. Từ khi được thành lập đến nay, các thế hệ cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh luôn tích cực nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh chỉ đạo các cấp hội chú trọng đẩy mạnh các phong trào: Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; vận động “Chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên Cựu chiến binh nghèo”; xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi... Từ năm 2012 đến nay, Hội CCB tỉnh đã xóa được 512 nhà dột nát cho hội viên, riêng 8 tháng đầu năm 2018, Hội CCB tỉnh đã và đang thực hiện xóa 89 nhà, vượt 45 nhà so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đề ra. Công tác vận động hội viên CCB tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương không ngừng được phát triển, từ năm 2003 đến nay, thông qua vốn vay ủy thác ngân hàng, hội viên đã có vốn tăng gia, sản xuất, phát triển kinh tế. Hiện nay, dư nợ ủy thác qua tổ chức Hội quản lý đạt trên 850 tỷ đồng, phong trào CCB sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, trên địa bàn tỉnh đang có trên 2.500 mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi...


Các đại biểu dự Tọa đàm đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo thành tích 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La, để đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba trong năm 2019, chào mừng 30 năm thành lập Hội CCB tỉnh Sơn La.                                                              


Đức Anh (CTV)

Tìm kiếm theo ngày