Tòa án Nhân dân tỉnh: Triển khai công tác năm 2020; trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án

Ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ngày 16/1, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ (Tòa án Nhân dân Tối cao); lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

 

 

Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ (Tòa án Nhân dân Tối cao) trao Bằng khen của Tòa án Nhân dân tối cao cho Tòa án Nhân dân tỉnh.

 

Năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo tòa án nhân dân hai cấp triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản về công tác cải cách tư pháp, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác xét xử. Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của Toà án Nhân dân tỉnh; đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của tòa án. Trong năm, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 4.680 vụ việc, trong đó, giải quyết 4.607 vụ việc (đạt tỷ lệ 98,4%); giảm 3 vụ việc đã thụ lý, tăng 102 vụ đã giải quyết so với năm 2018; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan của tòa án là 0,36%, giảm 0,15% so với năm 2018. Các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện cấp ủy địa phương theo dõi, chỉ đạo được giải quyết, xét xử kịp thời, nghiêm minh đúng quy định của pháp luật.

Năm 2020, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và nâng cao chất lượng cải cách tư pháp... Phấn đấu, 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định, trong đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự, đạt từ 85% trở lên đối với các vụ việc dân sự, đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa…

 

 

Lãnh đạo Vụ tổ chức cán bộ (Tòa án Nhân dân Tối cao) trao Quyết định Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh cho đồng chí Nguyễn Minh Hải.

 

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Minh Hải; tặng Bằng khen của Tòa án Nhân dân tối cao cho tập thể Tòa án Nhân dân tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày