Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Lương

Ngày 22 tháng 07 năm 2019

Ngày 22/7, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Chiềng Lương (Mai Sơn). Tham dự cuộc tiếp xúc có Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo và cử tri xã Chiềng Lương.


Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Lương.


Sau khi nghe lãnh đạo xã Chiềng Lương báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương 7 tháng năm 2019, đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX; kết quả trả lời của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri xã Chiềng Lương tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện.Cử tri xã Chiềng Lương kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Cử tri xã Chiềng Lương kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung, như: Đề nghị tiếp tục đầu tư mở rộng đường giao thông từ xã Hát Lót đến bản Lù (Chiềng Lương); nâng cấp, sửa chữa đường điện từ trạm biến áp bản Oi lên các trạm phát sóng; xây dựng cầu cứng qua suối cho 2 bản Pó và Búa Bon; khảo sát, xem xét xây dựng khu tái định cư tập trung cho bản Nà Rầm; tu sửa, nâng cấp hệ thống nước sạch tại bản Phiêng Nọi…


Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày