Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Chiềng Pằn

Ngày 24 tháng 08 năm 2019

Ngày 23/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Châu đã tiếp xúc cử tri xã Chiềng Pằn (Yên Châu) sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Tổ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Chiềng Pằn (Yên Châu) sau Kỳ họp thứ 9.


Tại cuộc tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Chiềng Pằn đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và triển khai nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã quyết nghị tại Kỳ họp.Cử tri xã Chiềng Pằn (Yên Châu) nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. 


Cử tri xã Chiềng Pằn đã kiến nghị với Tổ đại biểu một số nội dung, như: Đề nghị đầu tư xây dựng, tu sửa lại nhà văn hóa các bản Na Xanh, Chiềng Thi, Sốp Sạng, bản Boong; tu sửa tuyến mương bị sạt lở, hư hỏng tại bản Sốp Sạng, bản Boong; đầu tư xây dựng cầu treo qua suối bản Ngùa; giải quyết chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho bản Na Xanh...


Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp ý kiến, kiến nghị để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày