Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mường Chanh

Ngày 02 tháng 08 năm 2019

Ngày 2/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Mường Chanh (Mai Sơn). Tham dự cuộc tiếp xúc có Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo và cử tri xã Mường Chanh.Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Mường Chanh.


Sau khi nghe lãnh đạo xã Mường Chanh báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương 7 tháng đầu năm, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX; kết quả trả lời của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri xã Mường Chanh tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện.  Cử tri xã Mường Chanh kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh


Cử tri xã Mường Chanh kiến nghị với Tổ đại biểu một số nội dung: Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng; đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho các hộ dân tại bản Cang Mường; đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống tưới ẩm tại bản Hịa; bố trí nguồn kinh phí sửa chữa đoạn đường xuống cấp qua bản Kẹ…


Tại cuộc tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn và đại diện lãnh đạo xã Mường Chanh đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày