Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hang Chú

Ngày 22 tháng 11 năm 2021

Ngày 22/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bắc Yên do đồng chí Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri xã Hang Chú trước Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV.Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hang Chú (Bắc Yên).


Tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri xã Hang Chú về kết quả các Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba HĐND tỉnh khóa XV; thông báo dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khóa XV.  


Cử tri xã Hang Chú đã kiến nghị một số nội dung: Xây dựng nhà công vụ cho xã và nhà làm việc cho Công an xã theo Đề án của Bộ Công an; phân bổ nguồn vốn cho xã để triển khai xây dựng nhà văn hóa bản; sớm khởi công công trình thủy lợi bản Pá Hốc, bản Hang Chú để phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng đường bê tông tuyến đường bản Pá Cư Sáng - Pá Hốc - Suối Lềnh - Nậm Lộng…Cử tri xã Hang Chú (Bắc Yên) kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi các cơ quan xem xét, giải quyết.

Tìm kiếm theo ngày