Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh Làm việc tại huyện Phù Yên và Bắc Yên

Ngày 09 tháng 11 năm 2018

Ngày 9/11, Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Phù Yên và Bắc Yên.


Theo báo cáo của UBND huyện Phù Yên, từ ngày 1/1 đến ngày 30/9/2018, huyện Phù Yên được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 513 nhiệm vụ. Huyện đã hoàn thành đúng thời hạn 485 nhiệm vụ, chậm so với thời hạn 8 nhiệm vụ, đang thực hiện trong thời hạn 20 nhiệm vụ. 9 tháng đầu năm, huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển toàn diện các lĩnh vực nông, lâm nghiệp; duy trì ổn định công suất các nhà máy, các cụm công nghiệp, tiếp tục thu hút đầu tư trên địa bàn; Phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức lập báo cáo quyết toán 118 công trình, thẩm tra, phê duyệt 55 hồ sơ dự án đầu tư xây dựng. Thành lập mới 8 HTX, nâng tổng số HTX trong toàn huyện lên 32 HTX, tổng vốn điều lệ trên 116 tỷ đồng. Chỉ đạo các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch, phấn đấu giữa tháng 11/2018, xã Huy Hạ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới…

 


Tổ công tác 1169 của UBND tỉnh làm việc tại huyện Bắc Yên.

 

Tại huyện Bắc Yên, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/9/2018, UBND huyện được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 492 nhiệm vụ, trong đó, đã hoàn thành 455 nhiệm vụ, 37 nhiệm vụ còn trong hạn giải quyết, không có nhiệm vụ quá hạn. 9 tháng đầu năm 2018, huyện Bắc Yên tập trung phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thu hút đầu tư nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, như: Sống lưng khủng long tại xã Tà Xùa - Háng Đồng, Hang A Phủ xã Hồng Ngài… đã phân bổ vốn đầu tư công 111.615 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo triển khai, bình quân đạt 8,6 tiêu chí/xã; huy động nhân dân đóng góp ngày công và vật liệu trị giá gần 10,6 tỷ đồng để làm 130 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 16,5 km và 46 công trình khác…


Tổ công tác đánh giá cao những kết quả mà huyện Phù Yên và Bắc Yên đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đề nghị huyện Phù Yên tiếp tục tập trung thực hiện tốt các giải pháp điều hành ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách; đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo quy trình và tiến độ thực hiện các dự án; tập trung quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông và phối hợp với các sở, ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao… Đề nghị huyện Bắc Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng thu ngân sách và giải ngân vốn, hoàn thành đúng hạn các văn bản tham mưu thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao…

 

Lò Thái (CTV)

Tìm kiếm theo ngày