Tỉnh ủy Sơn La: Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

Ngày 19/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, Thường trực huyện ủy, thành ủy, đảng ủy; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các tác giả đoạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2018-2020).

 


Các đại biểu dâng hoa “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” tại Quảng trường Tây Bắc.Các đại biểu dâng hương, báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.


Trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã dâng hoa tại “Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” và dâng hương, báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị,

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)


Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn bó và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời…

 


Đồng chí Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đọc báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội nghị.


Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ; cấp ủy các cấp, đơn vị, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phòng, chống có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều sáng tạo, thiết thực, kịp thời. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm với hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Ban Thường vụ tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 425 lượt tập thể và cá nhân; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, UBND cấp huyện đã tặng giấy khen cho trên 2.500 lượt tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Tại Hội nghị, các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến trong tỉnh đã chia sẻ tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các mô hình sản xuất hiệu quả; công tác nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân…Các đại biểu dự Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã biểu dương những thành tích các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực thực hiện các nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong dư luận; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, viên chức gắn với việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công vụ, công chức, về trách nhiệm nêu gương. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường thông tin, tuyên truyền những mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở, trong thực tiễn, qua những việc làm cụ thể để biểu dương kịp thời. Bên cạnh đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.Đồng chí Nguyễn Hữu Đông trao Bằng khen của Ban Thường vụ tỉnh ủy cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".Đồng chí Hoàng Quốc Khánh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


 

Nhóm tác giả và 7 cá nhân đoạt giải A nhận Bằng khen của UBND tỉnh.


 

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 62 tập thể, 31 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 nhóm tác giả và 7 cá nhân đoạt giải A (Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí). Công nhận 95 tác phẩm đoạt giải của các loại hình sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2018-2020.Ban tổ chức trao Chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A.Ban tổ chức trao Chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải B.Ban tổ chức trao Chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm

về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt II, giai đoạn 2018-2020.

 

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô – Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Lào (5/9/1962-5/9/2022).Chương trình nghệ thuật tại Hội nghị.


Đình Thành - Thanh Huyền

Tìm kiếm theo ngày