Tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Thuế - nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngày 05 tháng 08 năm 2019

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cùng với hệ thống ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã triển khai các bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.


Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao Quyết định điều động,

bổ nhiệm lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên.


Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc Cục Thuế và Đề án hợp nhất Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực để báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính. Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy các phòng có sự thay đổi từ 12 phòng xuống còn 11 phòng, giảm 1 chức danh trưởng phòng; đã sáp nhập 12 Chi cục Thuế các huyện, thành phố thành 6 Chi cục Thuế khu vực (CCTKV) gồm: CCTKV thành phố Sơn La - Mường La, CCTKV Mai Sơn - Yên Châu, CCTKV Mộc Châu - Vân Hồ, CCTKV Phù Yên - Bắc Yên, CCTKV Thuận Châu - Quỳnh Nhai, CCTKV Sông Mã - Sốp Cộp. Các chi cục thuế khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/8/2019. Tại địa bàn các huyện nơi không có trụ sở Chi cục Thuế khu vực, có các đội quản lý thuế liên xã, thị trấn tiếp  nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” tại địa bàn huyện.


Việc hợp nhất, tinh gọn bộ máy nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế theo đúng chương trình công tác giai đoạn 2015-2020. Việc tổ chức, sắp xếp lại các chi cục thuế khu vực đã góp phần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm được Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, HĐND tỉnh giao; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, từng bước nâng cao chất lượng quản lý thuế, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ của công chức thuế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành Thuế.


Thực tế việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế, các phòng chức năng có những khó khăn, xáo trộn về tổ chức, cán bộ. Cụ thể, theo kế hoạch tinh giản bộ máy, giảm 6 chức danh chi cục trưởng; giảm 20 chức danh đội trưởng đội thuế, ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, công chức trong ngành. Ngoài ra, đời sống sinh hoạt của cán bộ công chức cũng ảnh hưởng do một số thay đổi về vị trí công tác, trụ sở làm việc. Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận, giúp cán bộ, công chức nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công việc.


Đồng chí Nguyễn Quang Việt, Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết: Bên cạnh việc sắp xếp bộ máy chính quyền, việc sắp xếp tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể cũng được Cục Thuế tỉnh triển khai tích cực, tháng 5/2019, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã tiếp nhận 12 chi, đảng bộ chi cục thuế các huyện, thành phố với 286 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Trong tháng 8/2019, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tiếp tục sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn lại các chi bộ trực thuộc, dự kiến sắp xếp thành lập 12 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, giảm 5 chi bộ trực thuộc so với trước khi hợp nhất chi cục thuế khu vực. Còn việc sắp xếp lại các tổ chức đoàn thể, cũng trong tháng 8, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tiếp tục lãnh đạo chuyển các tổ chức đoàn thể, như: Hội Cựu chiến binh về trực thuộc Hội CCB Tài chính - Cục Thuế; Chi đoàn Thanh niên về trực thuộc Đoàn thanh niên Cục thuế; công đoàn cơ sở về trực thuộc Công đoàn cơ sở thuế. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, mặc dù thời gian đầu không tránh khỏi lúng túng nhưng nhìn chung đến nay việc sắp xếp lại các phòng chức năng, chi cục thuế khu vực không gây ra biến động lớn, các bộ phận chuyên môn ngành Thuế đều đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.


Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát tài chính, tài sản, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, đầu tư xây dựng, tài chính khi sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, công chức ngành nhằm tạo sự chuyển biến, hiệu quả rõ rệt đối với hệ thống bộ máy mới.

Tìm kiếm theo ngày