Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo

Ngày 03 tháng 01 năm 2020

Cụ thể hóa Đề án kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, tháng 6/2019, Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La chính thức sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sơn La. Sau một thời gian sáp nhập, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, nổi bật là tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.


 

Tiếp nhận học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào Trường Cao đẳng Sơn La.


Trước khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Nông Lâm có 6 phòng, 6 khoa, 1 trại thực nghiệm; Trường Cao đẳng Sơn La có 7 phòng, 11 khoa, 2 Trung tâm đào tạo. Sau khi kiện toàn, sắp xếp theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La, cơ cấu tổ chức của trường còn 6 phòng, 11 khoa và 3 đơn vị trực thuộc, giảm 12 đơn vị trực thuộc. Sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục duy trì tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giữ ổn định công tác đào tạo, quy mô đào tạo có xu hướng phát triển. Đội ngũ giảng viên tiếp tục được chuẩn hóa, nâng cao trình độ, với 314 cán bộ, giảng viên, trong đó có 2 tiến sĩ, 211 thạc sĩ, 100% giảng viên đạt chuẩn trở lên. Nhà trường được Bộ Giáo dục - Đào tạo phê duyệt danh mục 11 ngành đào tạo sư phạm trình độ cao đẳng. Được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với 17 ngành trình độ cao đẳng, 15 ngành trình độ trung cấp và 20 ngành trình độ sơ cấp. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với các đơn vị mở các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, bồi dưỡng cán bộ quản lý, dạy Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào...  Cùng với đó, nhà trường chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với 17 doanh nghiệp, HTX. Trong đó, đã đưa gần 1.400 lượt học sinh, sinh viên thực tập tại các cơ sở sản xuất, HTX và doanh nghiệp; giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành, kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên.


Năm học 2019-2020, nhà trường tuyển sinh 808 học sinh, sinh viên, đạt 97% chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó tuyển sinh 219 học sinh, học viên Lào. Hiện, trường đang đào tạo hơn 400 lưu học sinh, học viên Lào. Trường áp dụng xây dựng chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đã nâng cao được chất lượng đào tạo, quản lý điều hành, hướng tới đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, cách thức quản lý và tổ chức đào tạo học theo tín chỉ; cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tích cực, tăng cường rèn luyện kỹ năng, tay nghề, hoạt động trải nghiệm cho học sinh, sinh viên và thực hiện đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp, người học; đào tạo nội dung môn học thực tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Thạc sĩ Lưu Bình Khiêm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau một thời gian sáp nhập, điều dễ nhận thấy nhất là tổ chức bộ máy được tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả hơn và giảm kinh phí hoạt động hằng năm. Đồng thời, tập hợp đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ năng lực và trình độ để có điều kiện phát huy khả năng đội ngũ này trong công tác quản lý, đào tạo chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh. Hỗ trợ, học tập được kinh nghiệm các ngành, nghề trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và đầu tư có trọng điểm, từ đó mở rộng quy mô tuyển sinh, thu hút học sinh, sinh viên; xây dựng mối quan hệ gắn kết với các cơ sở đào tạo nghề khác, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.


Thời gian tới, Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, gắn chặt hoạt động của nhà trường với chiến lược và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sự chuyển dịch lao động, chuyển dịch ngành nghề và đáp ứng nhu cầu về đào tạo nhân lực của tỉnh, cũng như vùng Tây Bắc và các tỉnh Bắc Lào.

Tìm kiếm theo ngày