Tỉnh Đoàn: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho 77 cán bộ đoàn chuyên trách

Ngày 19 tháng 09 năm 2019

Trong 2 ngày (từ 19 và 20/9), Tỉnh Đoàn đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, hội, đội năm 2019 cho 77 cán bộ đoàn chuyên trách các ban văn phòng Tỉnh Đoàn, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn.Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ Đoàn chuyên trách năm 2019.


Tại lớp bồi dưỡng, học viên được tiếp thu các chuyên đề: Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, công tác cán bộ Đoàn; kỹ năng thiết kế, tổ chức các chương trình, hoạt động của Đoàn; vai trò của đoàn thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội; kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội trong công tác truyền thông các chương trình, phong trào Đoàn, Hội, Đội; vai trò của tổ chức đoàn, ĐVTN trong việc phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. Qua đó, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách cấp huyện, thành phố, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh phát triển.

Tìm kiếm theo ngày