Tỉnh Đoàn: 300 ĐVTN tham gia dọn vệ sinh tại khu vực Quảng trường Tây Bắc

Ngày 08 tháng 09 năm 2019

Ngày 7/9, Tỉnh Đoàn Sơn La đã tổ chức hoạt động tình nguyện dọn vệ sinh tại khu vực Quảng trường Tây Bắc.


 

Lực lượng ĐVTN tham gia dọn vệ sinh khu vực Ao cá Bác Hồ.


300 ĐVTN thuộc các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên các trường đã tiến hành dọn vệ sinh khu vực Ao cá Bác Hồ, khu vực Tượng đài, Đền thờ và sân Quảng trường Tây Bắc.


Tìm kiếm theo ngày