Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu một cách thiết thực, hiệu quả (*)

Ngày 19 tháng 05 năm 2020

(Lược trích Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)Đồng chí Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2018 - 2020; Phát động Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào (05/9/1962 - 05/9/2022). Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, Tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu khách quý; các tập thể và các cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các tác giả đạt giải thưởng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đã về dự Hội nghị. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

 

Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

 

Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, giàu ý chí cách mạng; được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, sớm tiếp thu tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của những bậc tiền bối. Chứng kiến cảnh khổ nhục, lầm than của người dân mất nước và sự thất bại các phong trào yêu nước của các bậc tiền bối trong chống thực dân Pháp xâm lược; bằng tấm lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Người đã quyết chí ra đi tìm đường, cứu nước, cứu dân. Người tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Người nói: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Người đã dày công truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, trực tiếp chuẩn bị và sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta, chấm dứt tình trạng khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Đó là đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử nước ta và trào lưu tiến hóa chung của nhân loại; làm cho chủ nghĩa yêu nước vươn lên tầm thời đại, trở thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; đóng vai trò to lớn trong việc mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào cách mạng vô sản, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa ở châu Á và trên thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, Dân tộc ta, nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một Di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một Tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời!

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của cả một quá trình vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

 

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra con đường cách mạng sáng tạo, phù hợp với đặc thù của thực tiễn cách mạng Việt Nam: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người chỉ rõ, sau khi giành được độc lập, cách mạng phải phát triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới giành được thắng lợi hoàn toàn, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một no ấm thêm, Tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm.

 

Người đã gắn bó và hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Người đã để lại một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho chúng ta hôm nay và các thế hệ mai sau, dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng.

 

Đảng ta đã khẳng định: “Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong như ánh sáng. Đó là tấm gương tuyệt vời về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng nhân đạo và yêu mến nhân dân thắm thiết, đạo đức chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị. Tư tưởng và đạo đức của Người mãi mãi soi sáng và nâng cao tâm hồn chúng ta”. Lúc sinh thời và trong Di chúc, Bác thường nhắc nhở và căn dặn cán bộ, đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Làm theo tâm nguyện của Bác, trong suốt những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã làm hết sức mình để góp phần cùng nhân dân cả nước biến những điều mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa trở thành hiện thực.

 

Từ năm 1962, tỉnh Sơn La được tái lập, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn thử thách, nỗ lực vươn lên đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Diện mạo của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, hiện đại; các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ rệt.

 

Qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tư tưởng và nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, được gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở hầu hết các địa phương, đơn vị; thông qua những việc làm cụ thể, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, thực hiện cải cách hành chính; lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi để đăng ký làm theo, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã có nhiều hình thức trong quá trình chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đồng thời vận dụng sáng tạo các chuyên đề với những nội dung cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ công tác để thảo luận, học tập.

 

Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, tác phong làm việc khoa học, gần dân, sát dân, lắng nghe và tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

 

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành; cán bộ, đảng viên và nhân dân:

 

Thứ nhất: Phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Phải tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; ra sức phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình” để Đảng ta mãi mãi “là đạo đức, là văn minh” - như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

 

Làm theo chỉ dẫn của Bác về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, chúng ta cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên, trở thành một nhu cầu văn hoá trong Đảng, trong dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo, như lời Bác dạy: “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; thực hiện đúng nguyên tắc: Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trước hết, cần chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích thiết thực của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lời Bác dạy “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” là bài học sâu sắc, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng khi đất nước đang ở bước ngoặt có tính lịch sử, cần huy động những nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn để tiếp tục bứt phá vươn lên.

 

Thứ hai: phải nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong thực tiễn như:

 

1- Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tập trung hoàn thành tốt Đại hội đảng các cấp và chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

2- Tiếp tục lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kịp thời giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong dư luận; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, viên chức gắn với việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công vụ, công chức, về trách nhiệm nêu gương (Quy định số 55-QĐ/TW; Quy định số 101-QĐ/TW; Quy định số 08-QĐ/TW; Quy định số 889-QĐ/TU), về trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu (Quyết định số 319-QĐ/TU), về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền (Quy định 205-QĐ/TW); chuẩn bị cụ thể hóa, triển khai quy định của Trung ương về khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

 

3- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo Hướng dẫn học tập chuyên đề hằng năm, Hướng dẫn số 12-HD/TU ngày 11/9/2018 quy trình các bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Quan tâm chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị trong thực hiện Chỉ thị, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định số 1120-QĐ/TU ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư.

 

4- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát hiện tuyên truyền những mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở, trong thực tiễn, qua những việc làm cụ thể để biểu dương kịp thời các gương điển hình. Đồng thời, phê phán những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Khu căn cứ cách mạng Lao Khô - Biểu tượng quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022).

 

5- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đi vào nền nếp, tạo được sự chuyển biến của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã có những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thiết thực, hiệu quả; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong không khí phấn khởi, hào hùng của những ngày tháng 5 lịch sử, kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôi đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục tích cực thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


(*) Đầu đề do Tòa soạn đặt.

Tìm kiếm theo ngày