Tiếng nói tâm huyết từ Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025


Phát triển du lịch Sơn La trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

 

 

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Những năm gần đây, du lịch Sơn La đã có nhiều đổi mới và từng bước phát triển; lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng qua từng năm. Năm 2019, khách du lịch đến Sơn La đạt 2,5 triệu lượt người; trong đó, khách quốc tế 110.000 lượt người; doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch đạt 1.915 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2019, lượng khách du lịch đến Sơn La tăng bình quân 15%/năm, doanh thu từ các hoạt động du lịch tăng bình quân 25%/năm. Tuy nhiên, phát triển du lịch của Sơn La chưa tương xứng với tiềm năng, hệ thống hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chất lượng chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp, còn ít sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp và bền vững...

 

Để phát triển du lịch Sơn La trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của ngành du lịch; gia tăng đầu tư nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch. Trong đầu tư du lịch, phải chú trọng đầu tư cho cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện dân sinh cho cộng đồng dân cư; nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, chuyên nghiệp, an toàn, văn minh, thân thiện, đậm bản sắc văn hóa dân tộc Sơn La; ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mới. Tập trung xây dựng mỗi huyện 1 sản phẩm du lịch mới trở lên; tập trung cơ cấu ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế chính sách đã được ban hành để tạo điều kiện cho du lịch phát triển; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu của du lịch Sơn La; trong giai đoạn tới cần chú trọng đầu tư vào Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Khu du lịch vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La để tạo đà bứt phá cho du lịch Sơn La…

 

Phát triển cây dược liệu, xây dựng nền sản xuất lâm nghiệp bền vững 

 

 

Đồng chí Mùi Văn Thịnh

Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ

 

Việc phát triển cây dược liệu là một trong những phương án giúp bảo vệ tài nguyên rừng hiệu quả, nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần cải thiện cuộc sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện nay, trên địa bàn huyện Vân Hồ đang phát triển một số loại cây dược liệu như: Sa nhân, đương quy, giảo cổ lam, một số loại sâm... bước đầu cho giá trị kinh tế tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn gặp một số khó khăn như: Huyện chưa hình thành được nhiều vùng nguyên liệu rừng trồng tập trung; việc khuyến khích, thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng còn nhiều hạn chế; phát triển cây dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của huyện…

 

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ bền vững vốn rừng hiện có, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với phát triển dược liệu, huyện Vân Hồ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân đối với công tác bảo vệ rừng, trồng rừng; khuyến khích phát triển mô hình kết hợp giữa chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng và khai thác rừng bền vững; phát triển mô hình du lịch gắn với rừng để tăng thu nhập cho người làm nghề rừng. Đặc biệt, huyện sẽ triển khai giải pháp thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực dược liệu vào đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến, chiết xuất theo hướng liên kết với chủ rừng; gắn phát triển dược liệu với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm trong Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, qua đó, góp phần bảo tồn và phát triển dược liệu, vừa tạo sinh kế, vừa giữ màu xanh cho rừng.

 

 

Xây dựng Thành phố theo định hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững

 

 

Đồng chí Hà Trung Chiến

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy

 

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thành phố đã tập trung khai thác thế mạnh, huy động nguồn lực tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển đô thị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị và duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; cảnh quan, môi trường đô thị đã có nhiều thay đổi tích cực, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển, xây dựng đô thị văn minh... Năm 2019, thành phố Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Để tiếp tục phát triển thành phố Sơn La trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị chung của cả nước và của tỉnh, nâng cao vai trò của đô thị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại đúng với vị thế là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của tỉnh và của tiểu vùng Tây Bắc, việc xây dựng Thành phố theo định hướng phát triển xanh, nhanh, bền vững, hướng tới xây dựng đô thị loại I là cần thiết và phù hợp. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động và các đề án tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị theo tiêu chí đô thị loại II; từng bước triển khai xây dựng, phát triển đô thị hướng tới tiêu chí xanh, thông minh và bền vững, hướng tới các tiêu chí đô thị loại I.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, là khâu quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, qua thực tiễn triển khai, UBND tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là cần phải tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, các thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó đã góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí, nâng cao tính công khai, minh bạch và tăng cường sự giám sát trực tiếp của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Vận dụng sáng tạo các quy định của Tỉnh ủy vào thực tiễn địa phương, sắp xếp các tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, như: Thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 12 huyện, thành phố và các xã, phường; từng bước liên thông giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần quan trọng cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân, như: Đất đai, cấp phép xây dựng, đăng ký doanh nghiệp...

 

Thời gian tới, tỉnh ta tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, kết luận, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung triển khai hiệu quả Đề án của Ban Thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra công vụ; xử lý triệt để những trường hợp chấp hành không nghiêm các quy định về cải cách hành chính.

 Tập trung phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộcĐồng chí Vi Đức Thọ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

Trong thời gian qua, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; chính quyền các cấp đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động về liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh được phát huy, nhất là trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết các các dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân, tin tưởng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đoàn kết và khả năng sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân các dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, là biểu hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.


Bài học xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, ngày càng trở nên có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phát huy mạnh mẽ sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới

 


Đồng chí Lê Hồng Long

Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, thực hiện nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị”, trong nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các khâu trong công tác cán bộ ngày càng khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định; bảo đảm công khai, minh bạch theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được đặc biệt quan tâm, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều đóng góp quan trọng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.


Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, việc thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đòi hỏi phải có sự vào cuộc, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trực tiếp, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự triển khai thực hiện quyết liệt của các cấp chính quyền mà trước hết là vai trò chỉ đạo, sự công tâm, khách quan của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn với việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

 


Đồng chí Lường Thị Vân Anh

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy

 

Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của úy ban Kiểm tra Trung ương, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy, tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Chủ động nắm tình hình, chú trọng thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn, chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm và hạn chế, phòng ngừa vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nghiêm trọng đã được giải quyết đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, tạo chuyển biến tích cực và hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh phải luôn chủ động, tích cực, quyết liệt, tập trung các giải pháp đồng bộ, toàn diện sát với thực tiễn địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.


Tìm kiếm theo ngày