Thường trực UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10

Ngày 25 tháng 10 năm 2019

Ngày 25/10, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 của UBND tỉnh. Dự cuộc tiếp công dân có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban có liên quan của UBND thành phố và huyện Thuận Châu.Thường trực UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10.


Tại cuộc tiếp công dân, Thường trực UBND tỉnh đã tiếp ông Lò Văn Yên, ông Quàng Văn Định, bản Muông, xã Chiềng Cọ (Thành phố) kiến nghị giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ tái định cư cho 23 hộ bị thu hồi đất thực hiện Dự án hồ chứa nước bản Muông năm 1999; đến nay các hộ đều thiếu đất sản xuất, đời sống khó khăn, không được quan tâm hỗ trợ thêm chính sách nào; đất thổ cư thu hồi đều đã có Giấy chứng nhận QSDĐ nhưng đất ở nơi ở mới, UBND thành phố chưa có phương án hay hướng dẫn các hộ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.


Bà Nguyễn Thị Tiến, tiểu khu 3, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu kiến nghị về việc không nhất trí với chủ trương thu hồi diện tích đất của Nhà văn hóa tiểu khu 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu để xây dựng nhà văn hóa mới ở vị trí khác; mặc dù đã gửi đơn đến UBND xã và UBND huyện nhưng đều không được trả lời thỏa đáng.Đại diện bà con bản Muông, xã Chiềng Cọ (Thành phố) kiến nghị tại cuộc tiếp công dân.


Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, lãnh đạo các ngành, đại diện UBND các huyện, thành phố đã tiếp thu và trực tiếp đối thoại, giải đáp các kiến nghị của công dân.


Phát biểu tại cuộc tiếp công dân, đồng chí Lê Hồng Minh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường vai trò giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, kiến nghị của người dân; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân; giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân; sớm hoàn chỉnh báo cáo trả lời về nội dung kiến nghị theo yêu cầu, đảm bảo công khai, đúng quy định…

Tìm kiếm theo ngày