Thường trực tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 21 tháng 10 năm 2019

Ngày 21/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.Thường trực tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT đã báo cáo kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2016-2019 và định hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2019. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2019, Sở Nông nghiệp &PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, rà soát, điều chỉnh 30 quy hoạch ngành, sản phẩm ngành nông nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển của từng lĩnh vực, từng loại cây trồng, vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Toàn tỉnh đã hình thành nhiều vùng nguyên liệu tập trung gắn với các nhà máy chế biến nông sản, gồm: 70.000 ha cây ăn quả và cây sơn tra; 5.000 ha chè, 17.000 ha cà phê; 36.000 ha sắn; 8.700 ha mía, 5.879 ha cao su… Ước cả năm 2019, tổng sản phẩm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 13.360 tỷ đồng, tăng 32,54% so với năm 2013, bình quân tăng 5,4%/năm; giá trị thu nhập bình quân/1 ha mặt nước nuôi thủy sản đạt 115 triệu đồng; có 18 sản phẩm nông sản của tỉnh đã được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; đang triển khai xây dựng thương hiệu 9 sản phẩm nông nghiệp…


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho phép sáp nhập Trung tâm khuyến nông, Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản Sơn La thành Trung tâm Khuyến nông và Giống nông, lâm nghiệp, thủy sản Sơn La, là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT, thực hiện tự chủ một phần kinh phí theo các quy định của pháp luật. Đề nghị tỉnh tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp &PTNT xem xét công nhận một số loại cây ăn quả lâu năm có tính chất phòng hộ như cây rừng, gồm: Xoài, nhãn, mít….; kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp &PTNT xem xét, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định 990/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 do phương án góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp để hợp tác đầu tư thực hiện dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, không tạo được sự đồng thuận của người dân…  


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu cho tỉnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh; rà soát phát triển các loại cây trồng theo nhu cầu thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất; tăng quy mô sản xuất nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng cạnh tranh với các địa phương; quan tâm sản xuất hàng hóa thế mạnh của tỉnh theo chuỗi giá trị. Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã đánh giá lại hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Tham mưu phát triển rừng, bảo vệ rừng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; tiếp tục khai thác hiệu quả phát triển thủy sản trên vùng lòng hồ sông Đà. Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường tham mưu chính sách tích tụ ruộng đất, sản xuất vùng nguyên liệu tập trung. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản cho nông dân.


Tìm kiếm theo ngày