Thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành dự toán được giao, Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai đang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách.


 

Người dân đến giao dịch tại Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai.

 

Năm 2020, dự toán thu ngân sách trên địa bàn được giao là 55 tỷ đồng, trong đó, 45 tỷ đồng thuế, phí, lệ phí và thu khác, 10 tỷ đồng thu từ tiền sử dụng đất. Ông Nguyễn Hoàng Long, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai, cho biết: Bên cạnh những khó khăn do đại dịch COVID-19 và tình hình thời tiết, hạn hán, việc triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, gia hạn một số khoản thu cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước theo Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, khiến số thu ngân sách trên địa bàn bị ảnh hưởng không nhỏ. Vượt qua mọi khó khăn, đến hết tháng 11/2020, thu ngân sách trên địa bàn khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai đã đạt hơn 50 tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán giao, bằng 109,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, tiền thu từ thuế, phí và thu khác đạt trên 33,2 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 17 tỷ đồng, cao hơn gần 8 lần so với cùng kỳ năm 2019.


Thời điểm nước rút, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao nhất, Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai đã đề ra mục tiêu thu ngân sách tháng 12 đạt 6,8 tỷ đồng. Để thực hiện, đơn vị đã chỉ đạo các đội thuế tập trung phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tăng, giảm từng nguồn thu, xây dựng các kịch bản quản lý và thu ngân sách theo từng tháng để điều hành thực hiện một cách cụ thể, báo cáo tiến độ thu ngân sách, những khó khăn vướng mắc với Thường trực UBND huyện để kịp thời tháo gỡ 10 ngày/1 lần; quyết liệt trong phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho lãnh đạo Chi cục, các đội và từng cán bộ, công chức với từng nguồn thu, người nộp thuế và địa bàn cụ thể, để rà soát, đôn đốc tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ, các khoản thu từ đất; phối hợp với công an huyện, UBND các xã thu thuế đối với hoạt động vận tải tư nhân bằng xe ô tô; làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn để đề nghị ứng trước nguồn của năm 2021...


Bên cạnh đó, Chi cục tập trung đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các quy định, chính sách thuế, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để thông tin kịp thời đến người nộp thuế; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính thuế và đẩy mạnh thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc kê khai và nộp thuế; tăng cường phối hợp với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh kịp thời thực hiện đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân mới kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh. Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Cục Thuế, UBND các huyện phối hợp với Ban quản lý các dự án, các chủ đầu tư, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng để thực hiện khấu trừ nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế.


Với những giải pháp quyết liệt, Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn được giao.

Tìm kiếm theo ngày