Thực hiện hiệu quả nguồn vốn chính sách tín dụng

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Sông Mã luôn thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.Điểm giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã tại xã Chiềng Sơ

tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.


Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai 14 chương trình tín dụng. Để các chương trình tín dụng này đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát huy hiệu quả, đúng mục đích, Phòng giao dịch đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; thực hiện công khai thông tin về tín dụng chính sách theo quy định. Đặc biệt, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thành lập các Tổ tiết kiệm - vay vốn; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn công khai, dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng...


Ông Nguyễn Thế Chung, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã, cho biết: Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cùng mạng lưới Tổ tiết kiệm - vay vốn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển đến đúng đối tượng thụ hưởng và được sử dụng hiệu quả. 5 năm qua (2014-2019), Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã đã tạo điều kiện cho 20.857 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay thông qua 484 Tổ tiết kiệm - vay vốn, với tổng dư nợ gần 465 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 3.246 hộ thoát nghèo; 367 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; 628 lao động được vay vốn tạo việc làm mới; xây mới 6.808 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; hỗ trợ xây dựng 519 căn nhà cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách… góp phần nâng thu nhập của người dân đạt bình quân 20,5 triệu đồng/người/năm, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của huyện từ 3% trở lên. Qua đó, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo mà huyện Sông Mã đã đề ra, diện mạo nông thôn ngày càng thay đổi.


Cùng với nguồn vốn được Ngân hàng CSXH tỉnh cân đối, huyện Sông Mã đã bố trí hơn 2,4 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH huyện để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn vay vốn. Bên cạnh đó, huyện còn được phân bổ trên 5,1 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội. Từ nguồn vốn này, đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ ở vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn với xây dựng mối liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo ra các sản phẩm nông sản uy tín, có thương hiệu tiêu thụ tại thị trường trong nước và nước ngoài, như: Nhãn, xoài đã được xuất khẩu sang các nước Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc... thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa phương. Nhiều hộ đã vay vốn cải tạo vườn tạp, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi gia súc đem lại thu nhập cao, từ hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên khá giả, điển hình như các hộ: Quàng Văn Hạnh, bản Lướt (Chiềng Khoong); Lò Văn Quyết, bản Tân Hống (Mường Sai); Lý Thị Nhung, bản Tiên Sơn và Lò Thị Huyền, bản Khương Tiên (Chiềng Khương)... cùng nhiều mô hình sản xuất cây ăn quả theo quy trình VietGAP, mô hình chăn nuôi trang trại tại các xã: Nà Nghịu, Chiềng Sơ, Yên Hưng...


Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Sông Mã đã triển khai và thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm - vay vốn ở các xã, thị trấn; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, góp phần tích cực vào thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tìm kiếm theo ngày