Thuận Châu: Trên 200 ha ngô bị sâu keo gây hại

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

Từ đầu tháng 5 đến nay, trên địa bàn một số xã của huyện Thuận Châu xuất hiện sâu keo ngô phá hoại. Theo thống kê, hiện đã có 200 ha ngô bị hại nặng, tập trung ở các xã: Phổng Lái, Bó Mười, Mường Khiêng, Chiềng La, Bon Phặng, Tông Lạnh, Chiềng Pha.Khuyến nông viên Tông Lạnh hướng dẫn bà con phòng trừ sâu keo hại ngô.

                        Ảnh: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thuận Châu


Sâu keo ngô là loại sâu thường xuất hiện khi cây ngô đang thời kỳ 5-7 lá và giai đoạn xoáy nõn, trổ cờ. Sâu non sau khi nở chui vào ngọn cây ngô, ăn từ trong ra ngoài, phần nõn cây ngô thường bị cắn đứt, sau đó, sâu ăn khuyết dần các lá tiếp theo. Cây ngô bị sâu bệnh sinh trưởng chậm và có thể chết héo do không còn khả năng quang hợp.Sâu keo gây hại từ nõn ngô, sau đó ăn ra các lá.
                     

 Ảnh: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Thuận Châu


Sâu keo ngô chưa có thuốc đặc trị nên khả năng lây lan nhanh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với một số công ty thuốc BVTV phun thí điểm, tìm ra bộ sản phẩm phun trừ hiệu quả để hạn chế khả năng lây lan sâu hại trên diện rộng. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp phòng, trừ sâu hại tạm thời.

Tìm kiếm theo ngày