Thuận Châu: 35 ha cây ăn quả được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP

Ngày 14 tháng 08 năm 2019

Thuận Châu hiện có gần 8.000 ha cây ăn quả; trong đó, sơn tra gần 4.700 ha, cây ăn quả các loại hơn 3.300 ha; đã xuất khẩu 406 tấn quả chanh leo, xoài, trị giá ước trên 7 tỷ đồng. Đặc biệt, 35 ha cây ăn quả của huyện đã được chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP (xoài 25 ha, chanh leo 10 ha). Huyện đang hoàn thiện thủ tục cấp 2 mã số vùng trồng xoài tại HTX bản Bon (xã Mường Khiêng) với hơn 17 ha.Thành viên HTX chanh leo Thuận Châu phân loại sản phẩm quả phục vụ xuất khẩu.


Thuận Châu đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ các dự án phát triển cây ăn quả theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại 19 xã; triển khai các mô hình sản xuất sản phẩm theo hướng hữu cơ, các mô hình, chương trình phát triển cây ăn quả và cây dược liệu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế huyện năm 2019.

Tìm kiếm theo ngày