Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyền lợi quốc gia, dân tộc là tối thượng

Ngày 08 tháng 06 năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sẽ lắng nghe ý kiến điều chỉnh thời gian cho thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Sáng ngày 7/6, bên hành lang Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí liên quan đến dự luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (đặc khu).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: "Những ngày qua chúng tôi đã lắng nghe  rất nhiều ý kiến của trí thức, nhân dân, của đại biểu Quốc hội, các cụ lão thành, kiều bào... trong vấn đề xây dựng luật đặc khu".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, trên thế giới nhiều nước đã làm đặc khu, có nhiều nước thành công song cũng có nước không thành công. Khi đưa ra dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, rất nhiều ý kiến nhân dân, trí thức, kiều bào góp ý là điều đáng hoan nghênh.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội.


“Tinh thần của một dân tộc yêu nước như vậy không lo gì mất nước thể hiện qua công việc này. Nhưng chúng ta phải lắng nghe, tiếp thu những điều cần thiết để điều chỉnh luật bảo đảm đất nước phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh phát triển bền vững, bảo đảm chủ quyền, độc lập, tự do của đất nước một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản, xuyên suốt”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, Thủ tướng cho biết, “sẽ lắng nghe các ý kiến này điều chỉnh vấn đề thời gian cho thuê đất một cách hợp lý, phù hợp với nguyện vọng chính đáng mà nhân dân đã phản ánh.

Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, đây là đất thuê và việc thuê đó theo quy trình nào thì hàng năm UBND trình HĐND giá thuê đất chứ không phải là giao vĩnh viễn như là nhượng tô, nhượng địa như Hong Kong trước đây, hoàn toàn khác nhau về bản chất. Cơ cấu nhà đầu tư phù hợp từng quốc gia với một tỉ lệ cần thiết chứ không phải một nước, để an ninh kinh tế, an ninh quốc gia đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu lâu dài.

“Rất tiếc là nhiều người đã hiểu lầm vấn đề này”, Thủ tướng nói.

“Mọi người không lo một quốc gia nào đó đầu tư độc quyền trong vấn đề này. Luật là khung tạo ra môi trường pháp lý cần thiết, nếu có quy định thuê đất 99 năm là đối với các trường hợp đặc biệt, chỉ áp dụng đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng mà phải đầu tư vốn rất lớn, phải thuê đất lâu dài”, Thủ tướng lưu ý.

Song, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, lắng nghe ý kiến bà con, của các cụ lão thành, của trí thức thì Chính phủ sẽ tiếp thu trình Quốc hội để điều chỉnh xuống cho phù hợp với tình hình, cùng các giải pháp khác đảm bảo quốc gia trường tồn, độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, xứng đáng với truyền thống dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Kết luận vấn đề, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: "Chúng ta phải tạo ra một thể chế để có môi trường đầu tư tốt, cạnh tranh được trong bối cảnh hiện nay. Những chính sách đầu tư này tạo ra một sự thuận lợi nhưng đảm bảo quyền lợi quốc gia, dân tộc là tối thượng”./.

Tìm kiếm theo ngày