Thị trấn Bắc Yên: Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập

Ngày 07 tháng 09 năm 2019

Ngày 6/9, Thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên) đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (7/9/1999 – 7/9/2019).Một góc Thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên).


Thị trấn huyện Bắc Yên được thành lập theo Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ, có 4 tiểu khu và 5 bản. Thực hiện Nghị quyết 119/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về sáp nhập các bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La, thị trấn tiến hành sáp nhập Bản Phiêng Ban 2 và Phiêng Ban 3 thành tiểu khu Phiêng Ban 2, sáp nhập Tiểu khu 1 và tiểu khu 4 thành Tiểu khu 1. Hiện nay, Thị trấn có 3 bản, 4 tiểu khu; tổng diện tích tự nhiên 778,46 ha, dân số trên 5.000 người với 7 dân tộc cùng chung sống.Một tuyến phố tại Thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên).


Ngày đầu thành lập, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 4 triệu đồng, đến năm 2019 đạt 26 triệu đồng. Tỷ trọng nông, lâm, nghiệp giảm từ 90% xuống còn 55%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 6% tăng lên 30%; thương mại dịch vụ tăng từ 4% lên 15%. Hiện, số gia đình đạt chuẩn văn hoá các cấp đạt 96%;  có 2 bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hoá cấp huyện, 6 bản, tiểu khu đạt tiêu chuẩn văn hóa cấp thị trấn; 7/7 bản tiểu khu có nhà văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn 4,3%.


Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Bắc Yên và Đảng bộ Thị trấn Bắc Yên đã tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 57 cá nhân có thành tích góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển thị trấn Bắc Yên giai đoạn 1999 - 2019.

Tìm kiếm theo ngày