Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Ngày 20/10, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tham vấn nội dung “Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 11 tỉnh có vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn.

                                 


Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt về “Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025”. Đề án được thí điểm cơ chế, cách làm tại 5 vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung thuộc 11 tỉnh với tổng diện tích 158.300 ha. Trong đó, cây ăn quả vùng miền núi phía Bắc (Hòa Bình, Sơn La); gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững vùng duyên hải miền Trung (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); cà phê Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk); lúa gạo vùng tứ giác Long Xuyên (Kiên Giang, An Giang); cây ăn quả vùng Đồng Tháp Mười (Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An). Có 17 doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản, 250 HTX nông nghiệp, 185.000 hộ nông dân tham gia và được hưởng lợi trực tiếp từ đề án.

           

Đề án gồm 3 hợp phần: Đầu tư kết cấu hạ tầng liên kết vùng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu; tổ chức sản xuất và quản trị vùng nguyên liệu; phát triển khuyến nông cộng đồng và truyền thông. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1.645 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hơn 526 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 435 tỷ đồng; đối ứng HTX, doanh nghiệp gần 580 tỷ đồng; vốn tín dụng gần 104 tỷ đồng.

           

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nam nhấn mạnh: Sau khi đề án được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp & PTNT sẽ có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện; lồng ghép nội dung liên quan của đề án vào các chương trình, kế hoạch, lĩnh vực các đơn vị phụ trách để bố trí kinh phí triển khai. Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị các tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan triển khai các nội dung đề án. Giao Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp & PTNT và UBND tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày