Thêm sinh kế từ dịch vụ môi trường rừng

Ngày 23 tháng 11 năm 2020

Trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai hiện có gần 41.000 ha rừng, trong đó 39.751 ha rừng tự nhiên, 1.168 ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ gần 39%. Với mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng, từng bước nâng cao độ che phủ, huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các chương trình dự án đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao nhận thức của người dân. Đặc biệt, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tạo sinh kế, tăng thu nhập của các chủ rừng và người dân; các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, những nguy cơ xâm hại rừng được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời.


 

Lực lượng kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai và dân quân xã Mường Chiên triển khai phương án PCCCR.

 

Thực hiện Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả môi trường rừng; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, hằng năm huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ban ngành của tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng rừng để triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ MTR. Đồng thời, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và các xã đẩy mạnh tuyên truyền, công bố kết quả rà soát diện tích đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng sau kiểm kê đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng bản và các tổ chức chính trị xã hội. Phối hợp với ban giám sát cộng đồng xã tổ chức giám sát công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh kiểm tra hồ sơ chi trả và giải quyết những vướng mắc liên quan đến diện tích rừng, quyền sở hữu rừng và diện tích rừng của chủ rừng đủ điều kiện được chi trả; lập danh sách các chủ rừng nhận thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng thông qua giao dịch điện tử, tài khoản ngân hàng và các dịch vụ khác.


Cùng với tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn, tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, huyện còn kết hợp hướng dẫn lập phương án thu, chi tiền dịch vụ môi trường cho các tổ chức, cộng đồng xã, bản và các chủ rừng. Ông Đỗ Quốc Hưng, Trưởng Chi nhánh Quỹ bảo vệ phát triển rừng Thuận Châu - Quỳnh Nhai, thông tin: Từ năm 2013 đến nay, huyện Quỳnh Nhai được chi trả trên 118 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng. Đây là nguồn tài chính hết sức quan trọng, góp phần hỗ trợ sinh kế, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của người dân, nhất là ở các vùng TĐC thủy điện Sơn La của huyện. Qua đó, chất lượng rừng tự nhiên, rừng trồng đã được nâng lên, khối lượng lâm sản cũng được cải thiện đáng kể, từ đó đã phát huy vai trò cùa rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường. Diện tích rừng tự nhiên đã được bảo vệ tốt, việc sử dụng tiềm năng đất trống của các xã, bản từng bước ổn định, cải thiện, trữ lượng và giá trị đa dạng sinh học được duy trì, bảo tồn tốt hơn.


Bên cạnh đó, tuy số tiền dịch vụ môi trường rừng người dân nhận được chưa lớn, nhưng đây thực sự là nguồn tài chính bền vững, nhằm củng cố, thành lập các tổ, đội bảo vệ rừng, mua dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ, PCCCR trong mùa khô hanh. Cũng từ nguồn tiền dịch vụ này đã giúp cho các cộng đồng bổ sung xây dựng quy ước, hương ước của bản để người dân có trách nhiệm hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Chính sách đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc phát triển vốn rừng, từng bước tăng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường, chống xói mòn và bảo vệ đa dạng sinh học.


Sau thực hiện di dân TĐC thủy điện Sơn La, Chiềng Ơn là một trong những xã có diện tích rừng lớn của huyện Quỳnh Nhai. Trên địa bàn xã có 2.223 ha rừng được giao cho các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng các bản quản lý đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Năm 2020, tổng số tiền được chi trả cho các chủ rừng của xã gần 1,6 tỷ đồng, xã đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể xã tham gia giám sát việc chi trả; chỉ đạo ban quản lý các bản tổ chức bàn bạc, thống nhất, công khai, bảo đảm sử dụng đúng mục đích của cộng đồng; trong đó, chủ yếu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo việc làm cho người dân từ nghề rừng. Cùng với chính sách hỗ trợ TĐC thủy điện Sơn La, dịch vụ môi trường rừng đã góp phần giúp xã hoàn thành các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12 này.


Việc triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác bảo vệ, phát triển rừng nói riêng của huyện Quỳnh Nhai. Chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, tăng thu nhập, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế, hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng và vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Tìm kiếm theo ngày