Thành uỷ: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

Ngày 15/5, Thành uỷ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào thi đua Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Tây Bắc tại Sơn La.Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết phong trào thi đua do Thành ủy phát động


Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố.


3 năm qua, Ban Thường vụ thành ủy đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị cũng như các chuyên đề; đăng ký các phần việc làm theo, xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị. Ban Thường vụ thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đăng ký, gồm 5 chỉ tiêu về kinh tế xã hội; 70 công trình dự án phấn đấu hoàn thành trong năm 2019; các chi, đảng bộ cơ sở đã đăng ký thực hiện 248 mô hình, nội dung đột phá. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều xây dựng kế hoạch, đăng ký 11.409 việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Từ việc thực hiện Chỉ thị, đã có nhiều mục tiêu, chỉ tiêu trong nội dung thi đua được hoàn thành; đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu và điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 


Gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và Đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh trên địa bàn thành phố tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.Đồng chí Nguyễn Thái Hưng tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Nhân dịp này, Thành ủy đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân, UBND thành phố tặng giấy khen cho 11 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 và phong trào thi đua.

Tìm kiếm theo ngày