Thành ủy: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn

Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Ngày 14/6, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn và quán triệt, triển khai một số văn bản của Đảng.


 

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về nông nghệp nông thôn.

 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố; các phòng, ban, đoàn thể và đại diện các xã, phường trên địa bàn Thành phố.


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, 10 năm qua, Thành phố đã tổ chức, quán triệt các văn bản hướng dẫn tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đồng thời chỉ đạo cơ sở căn cứ điều kiện thực tế để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2017 đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 665% so với năm 2018, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,53% xuống còn 1,21%. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông từng bước đáp ứng yêu cầu của đời sống và sản xuất, đã nâng cấp và làm mới 155,34 km đường bê tông; đầu tư xây dựng và tu sửa 89 công trình thủy lợi; toàn Thành phố có 38 HTX đang hoạt động. Riêng năm 2017, có 15 HTX mới đăng ký thành lập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương…


Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã triển khai và quán triệt các văn bản của Đảng tới các chi bộ, đảng bộ cơ sở gồm: Quy định số 01-QĐ/TW ngày 10/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên; Thông báo Kết luận số 1147-TB/TU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương của Thành phố nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, qua đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. Đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương và của tỉnh đã được quán triệt tại Hội nghị để triển khai có hiệu quả tại cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày