Thanh tra tỉnh: Triển khai công tác thanh tra 6 tháng cuối năm

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

Ngày 10/7, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.Hội nghị triển khai công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020.


Từ đầu năm đến nay, các cơ quan thanh tra trong tỉnh thực hiện 180 cuộc thanh tra, kiểm tra (176 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất), đã kết thúc 163 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm về kinh tế trên 391 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách trên 4,7 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác với số tiền gần 387 tỷ đồng; ban hành 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 53 cá nhân và 31 tổ chức với số tiền trên 3 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm 163 cá nhân và 142 tổ chức. Tham mưu, chủ trì triển khai 18 cuộc thanh tra và 6 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động đối với các đơn vị, các quy định về thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức...


6 tháng cuối năm, cơ quan thanh tra tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh, nghiêm túc triển khai và hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao. Tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội Đảng bộ các cấp. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước đối với những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; đôn đốc thực hiện dứt điểm đối với các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra. Tiếp tục làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Tìm kiếm theo ngày