Thành phố: Tổng giá trị sản xuất 8.588 tỷ đồng

Ngày 08 tháng 11 năm 2019

Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, đã cấp 875 giấy phép đăng ký kinh doanh, thành lập mới 4 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ 11,34 tỷ đồng; kiểm soát tốt thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...Ca sản xuất của công nhân Công ty cổ phần Cơ khí Sơn La.


Tổng giá trị sản xuất của thành phố Sơn La 8.588 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch năm, tăng 12,18% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, ngành dịch vụ đạt 4.080 tỷ đồng; công nghiệp xây dựng đạt 3.707 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 801 tỷ đồng.


Tìm kiếm theo ngày