Thành phố Sơn La: Hoàn thành Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021”

Ngày 02 tháng 07 năm 2020

Ngày 2/7, Thành phố Sơn La đã tổ chức Lễ công bố hoàn thành Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021”. Dự Lễ Công bố có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy; đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực HĐND, UBND Thành phố...

 

 

Lễ công bố hoàn thành Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy

đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021”

 

Thành phố là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành trước tiến độ nội dung Đề án “Tinh gọn lực lượng công an xã và điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021”. Tháng 1/2018, Thành phố có 164 công an xã bán chuyên trách, trong đó: 5 trưởng công an xã, 9 phó trưởng công an xã, 10 công an viên thường trực, 140 công an viên được bố trí tại 71 bản, tiểu khu. Sau 4 đợt triển khai thực hiện sáp nhập, toàn địa bàn 5 xã còn 60 bản, tiểu khu với 120 đồng chí công an viên (tinh gọn 20 đồng chí). Ngày 20/12/2019, Công an Thành phố công bố quyết định, giao nhiệm vụ cho 20 công an chính quy được Giám đốc Công an tỉnh điều động bổ nhiệm chức danh Công an xã, gồm: 5 trưởng công an xã, 5 phó trưởng công an xã, 10 công an viên. Kết quả triển khai Đề án đã góp phần giữ vững ATTT trên địa bàn; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về TTXH được kiểm soát, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy được tăng cường, tạo niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với lực lượng Công an xã chính quy.

 

 

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh

trao tiền hỗ trợ mua sắm trang thiết bị trụ sở công an các xã.

 

Nhân dịp này, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ 275 triệu đồng hỗ trợ mua sắm, trang cấp các thiết bị văn phòng thiết yếu phục vụ cho hoạt động của công an xã tại cơ sở.

 

Tìm kiếm theo ngày